Projekční a inženýrská činnost, dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST

Projektování je těžká práce, architektura je naše zábava.

,,ŠPATNÝ OBRAZ SCHOVÁME ZA SKŘÍŇ, DŮM UŽ ALE NEZBOŘÍME,,

        Zpracujeme Vám kompletní projektovou dokumentaci Vašeho stavebního záměru od studie až po realizační dokumentaci. 

Stupně dokumentace kterou Vám zpracujeme a zajistíme: 

  • studie a investiční záměr 
  • dokumentace pro uzemní rozhodnutí 
  • dokumentace pro ohlášení a stavební povolení 
  • dokumentace pro realizaci díla vč. profesních specializací 
  • dokumentace skutečného provedení díla, passport stavby

 


INŽENÝRSKÁ ČINNOST a DOTACE NA VÝSTAVBU

          Díky zkušenostem z předchozích projektů, Vám nabízíme plný servis kolem vyřízení stavebního řízení, komunikaci s dotčenými orgány při výstavbě, správci sítí ale také zástupci životního prostředí či archeologických ústavů. Stejně tak zpracování rozpočtů, harmonogramu pro plnění díla a celkové přípravné práce. 

        Inženýrská činnost přípravou nekončí, i během stavby koordinuje kapacity, dodávky materiálu a kontrolujeme kvalitu díla. 

         Pro naše klienty zajistíme a vyřízení dotační podpory v programu Nová zelená úsporám. A to kompletně od zpracování projektové dokumentace, přes podání žádosti až po kompletní vyřízení dotace. 

Součástí inženýrské činnosti, kterou Vám nabízíme je provedení stavebního dozoru AUTORIZOVANÝM INŽENÝREM ČKAIT na stavbách prováděných svépomoci, nebo jinou realizační firmou.